GREEN CALL!

WAAMICHA MAGARIISA!

All human beings are entitled to excercise their inherent human and democratic rights. Human rights abuses have to be eliminated from all countries in the world.

No Human being has to suffer in a jail, in refugee camps. Children have to be happy, no sadness, no suffering!

Let us work together, to help our brothers and sisters refugees living in Kenya, Sudan, Somalia, Djibouti, Eritrea, Uganda, Yemen and in others countries.

Work with us against kidnapping, killing, physical and mental torturing and injustice in Oromia/Ethiopia.

For the permanent solution of realising the importance of Freedom, Democracy, Peace and Development in Oromiyaa/Ethiopia and other Horn of African countries, please let us join together! Let us organize Oromo Unity at global level as a form of International Unity of Oromo Society Association (IUOSA).

LET US DO GOOD THING!

Bakkaanga'aa Margaa
The fonder of Oromummaa Foundation and IUOSA
Dhalli ilma namaa hundumtuu mirga guutuu argachuu qabu. Dhiittaan mirgaa namoomaa addunyaa guutuu’rraa dhabamuu qaba.

Dhalli ilma namaa mana hidhaa keessatti, jireenya baqaa keessatti hiraarfamuu hin qabu, Daa’imman gammaduu qabu, gadduu hin qabani, gidirfamuu hin qaban!

Obboloota keenya baqattumman biyya Keenyaa, Sudaan, Somaaliyaa, Djibutii, Eertraa, Ugaadnaa, Yaman fi biyyoota kabiraa keessa jiraatan gargaaruuf waliin haa hojjannu.

Sirna ukkamsuu, ajjeesuu, qaamaa sammuun eelessuu fi hidhaa seeraan alaa guyyaa dhaa guyyaatti bakkee sirnaan itti ammaachaa jiru, biyya Oromiyaa/Itoopia keessaa gocha kana ittisuuf nu waliin hojjadhaa.

Oromiyaa/Itoopia fi biyyoota gaanfa Africaatti argaman keessatti furmaata hundqabeessa fiduuf, barbaachisummaa Bilisummaa, Dimokiraasii, Nageenya fi Dagaagina dhugoomsuuf mee wal haa qabannu! Bifa Waldaa Tokkummaa Uummata Oromoo Guutuu Addunyaa tiin Tokkummaa Oromoo haa ijaarru.

WAAN BAYEESSA HAA HOJJANNU!

Bakkaanga’aa Margaa
Bu’uuressaa Oromummaa Foundation fi WTUOGA

Music clip

Kadir ka Martuu;
Hello Oromia!