Amiin Huseen; Oromiyaa naannayaa Kadir ka Martuu; Hello Oromia!                         Habtaamuu Lamuu; Falmaan Bilisummaa


Jaafar Yuusuuf; Booreedha!                             Abbush Zallaqaa; Loobola                              Haacaaluu Hundeessaa; An si'nraanfadhu


Goobaa Kormaa; Jaamboo Jootee                    Dirribee Gadaa; Akka yartuun namatti hinxabanne!


Abdii Ibraahim; Jireenyi ta'ee rakkoo              Abdii Nuurasaa; Walargaan hin'oluu            Ibraahim; Faffacaanee Maal wayyaa?


Husseen Amaanoo; Shaallon Faayaa               Saalihaa Saamii; Dhiba guddaa fuudhe         Ibraahim; Nin deema Walloo

Music clip

Kadir ka Martuu;
Hello Oromia!